Giant Circles - 3.5021

Uneven Bars. Group 3 — Giant Circles
FIG Women's Artistic Gymnastics element / skill difficulty value
3.502
Hang on HB - swing forward with 1 1/2 turn (540°) and flight over LB to hang on LB
Susp. BS – élan en av. avec 1 1/2 tour (540°) et envol par-dessus BI à la susp. BI
Из виса на В/Ж – большой мах вперед с поворотом на 1 1/2 (540º) и перелет в вис на Н/Ж

Hang on HB - swing forward with 1 1/2 turn (540°) and flight over LB to hang on LB